Dziedziny Prawa

Zakres specjalizacji kancelarii

  • Prawo karne
  • Prawo karno-administracyjne
  • Prawo administracyjne dot. ruchu drogowego (n.p. sprawy dot. prawa jazdy)
  • Prawo cywilne z zakresu ruchu drogowego
  • Likwidacja szkód komunikacyjnych
  • Prawo ubezpieczeniowe
  • Ogólne prawo o umowach

Prawo karne i prawo karno-administracyjne (prawo wykroczeń)

Założyciel kancelarii, adwokat Andreas Gurok, opierając się na wieloletnim doświadczeniu jako obrońca w sprawach karnych, zapewnia Państwu obsługę prawną na obszarze całych Niemiec w zakresie dziedziny prawa karnego oraz karno-administracyjnego. Jego zakres usług obejmuje wyczerpująco zakres prawa karnego, tj. zbrodnie ciężkie, prawo karne w ruchu drogowym i drobną przestępczość. Reprezentuje on klientów w sądowych postępowaniach karnych oraz w przypadkach przeprowadzenia przeszukiwań, aresztowań i przesłuchań, w przygotowaniu wniosków dowodowych i apelacji karnych oraz jako pełnomocnik świadków w sprawach karnych.

W zakresie prawa karno-administracyjnego adwokat Gurok zajmuje się sprawami zagrożonymi karą grzywny jak np. przekroczeniami prędkości oraz innymi wykroczeniami drogowymi, zakazami prowadzenia pojazdów mechanicznych, naruszeniami norm czasu prowadzenia i odpoczynku kierowców, przekroczeniami ładowności pojazdów.

Prawo administracyjne dot. ruchu drogowego

Adwokat Gurok wraz adwokatem Kampmann służą poradą i pomocą w zakresie prawa administracyjnego dot. ruchu drogowego. Do tej dziedziny zalicza się między innymi pozbawienie prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych spowodowane jazdą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, udzielenie nowego prawa jazdy, test medyczno-psychologiczny (MPU), prawo jazdy na próbę, pozbawienie zagranicznego prawa jazdy oraz redukcja wpisów w centralnym rejestrze wykroczeń drogowych we Flensburgu.

Prawo cywilne z zakresu ruchu drogowego i prawo ubezpieczeniowe

Adwokat Gurok wraz z adwokatem Kampmann służą poradą i pomocą w zakresie prawa cywilnego w obrębie ruchu drogowego i prawa ubezpieczeniowego. Do dziedziny prawa cywilnego z zakresu ruchu drogowego zalicza się kompleksową pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych w kraju oraz zagranicą, uzasadnienie i uzyskanie roszczeń i zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie dochodzenie roszczeń oraz obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami szkód wynikających z częściowego lub pełnego ubezpieczenia autocasco. Ponadto oferujemy doradztwo i reprezentację pozasądową i przed sądami w dziedzinie problemów powstających w zakresie zakupu nowych lub używanych pojazdów, umów leasingowych samochodów oraz dochodzenie roszczeń i obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z umów o naprawę samochodu.

W dziedzinie prawa ubezpieczeniowego obsługę prawną oferujemy między innymi w sprawach ogólnej odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń rzeczy, ubezpieczeń pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczeń transportowych jak i w zakresie ogólnego prawa umów ubezpieczeniowych.

Ogólne prawo umów

Ogólne prawo umów obejmuje między innymi opracowanie umów w zakresie prawa kupna, prawa umów o dzieło, prawa pracy oraz prawa umów cywilnoprawnych o wykonanie określonej pracy jak i doradztwo w sporządzeniu umów i ogólnych warunków działalności gospodarczej.